Jump to contentPhoto

คำคมโดนใจ ใครๆๆก็ชอบ


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
307 replies to this topic

#41 ๏ละครของเรๅํ

๏ละครของเรๅํ

  เริ่มโปร LV2

 • Members
 • 162 posts

Posted 04 February 2012 - 19:11

ทดสอบ#42 ๏ละครของเรๅํ

๏ละครของเรๅํ

  เริ่มโปร LV2

 • Members
 • 162 posts

Posted 04 February 2012 - 19:13

ชาย! : สวัสดี
หญิง : สวัสดี

ชาย! : กินอะไรยัง ?
หญิง : กินอะไรยัง ?

ชาย! : จะพูดตามทำไม ???
หญิง : จะพูดตามทำไม ???

ชาย! : ฉันรักเธอ ♥ ~
หญิง : อ๋อ! .. กินเรียบร้อยแล้ว

ชาย! : !@$%6qr8rF* .. บลา บลา Q(_ _')a


กวนสุดๆอะ

#43 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 04 February 2012 - 22:22

เพราะเขา "ไม่ค่อยแคร์เรา" .. เขาถึงชอบ "ทำให้เราเสียใจ" .. -๐(╥﹏╥,)a

แต่! เพราะเรา "แคร์เขามากเกินไป" .. เราจึงบอกว่า "ไม่เป็นไร" อยู่เสมอ !!! ..


#44 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 04 February 2012 - 22:23

‎"14 กุมภา" แล้วไง? ... กู "คนไทย" > รู้จักแต่ "มาฆะบูชา" !!! .. Q("T^T)a

แอร๊ยย่ะ สาธุ๊ ! ..


#45 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 04 February 2012 - 22:24

จงจำไว้ ???

จง "ซื่อสัตย์" กับ คนที่ "เรารัก"

จง "นั่งตัก" กับ คนที่ "เราหลง"

จง "ให้ท่า" กับ คนที่ "ฐานะมั่นคง"

และ จง "หยิ่งทระนง" กับ คนที่ "เล่นตัว"


#46 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 04 February 2012 - 22:26

‎...กวี ขีดเขียน เปลี่ยนบันทึก

จากน้ำหมึก หยดจด บทอักษร

แปลงอัพเกรด เฟซบุ๊ค สนุกออน

ทั้งกาพย์กลอน ตอนนี้ เปลี่ยนที่มา

...จากสมุด ดินสอ ปากกาเขียน

เริ่มหมุนเวียน ห่างหาย มลายหา

จับแป้นพิมพ์ พริ้งเพริศ เลิศศรัทธา

ต่างพรรณา เรื่องราว ผ่านจอคอม


#47 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 04 February 2012 - 22:30

‎9966699999966699999966699966669996699999996699666996699 9966999999996999999996666996699666699666996699666996699 9966699999999999999966666699996666699666996699666996699 9966666999999999999666666669966666699666996699666996699 9966666669999999966666666669966666699666996699666996699 9966666666699996666666666669966666699666996699666996666 9966666666669966666666666669966666699999996699999996699

เธอรู้อะไรไหม.....เราบอกเธออย่างงี้อ่ะ
1) ไฮไลท์เลขทั้งหมดให้เป็นสีน้ำเงิน
2) กด Ctrl+f จะมีช่องค้นหาโผล่ขึ้นมา
3) พิมพ์เลข 9 หรือ 6ลงไปในช่องค้นหา
แล้วก็...เเหล่มเรย


#48 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 04 February 2012 - 22:31

รักครั้งแรกกู "เสียน้ำตา"
รักครั้งต่อมากู "เสียคนรักไป"
รักอีกที* "เสียใจ"
แต่รักซักเท่าไหร่ กูไม่ "เสียใจ" เท่า "ไม่ได้เสียตัว"


#49 บุรุษมายา

บุรุษมายา

  เซียนบอร์ด LV4

 • Members
 • 1,941 posts

Posted 05 February 2012 - 02:00

‎9966699999966699999966699966669996699999996699666996699 9966999999996999999996666996699666699666996699666996699 9966699999999999999966666699996666699666996699666996699 9966666999999999999666666669966666699666996699666996699 9966666669999999966666666669966666699666996699666996699 9966666666699996666666666669966666699666996699666996666 9966666666669966666666666669966666699999996699999996699

เธอรู้อะไรไหม.....เราบอกเธออย่างงี้อ่ะ
1) ไฮไลท์เลขทั้งหมดให้เป็นสีน้ำเงิน
2) กด Ctrl+f จะมีช่องค้นหาโผล่ขึ้นมา
3) พิมพ์เลข 9 หรือ 6ลงไปในช่องค้นหา
แล้วก็...เเหล่มเรย

ชอบอันนี้อะ เสด ผมเอาไปเฟสผมละ อิอิ
Spoiler

ถึงผมไม่หล่อแบบ
โดม แต่ถ้าผมจู่โจม คุณจะลืม โดม ทันที

Spoiler

#50 บุรุษมายา

บุรุษมายา

  เซียนบอร์ด LV4

 • Members
 • 1,941 posts

Posted 05 February 2012 - 02:02

พี่ๆ ทั้งหลาย ท่าก๊อบของเค้ามาละให้เปน กรอบสี่เหลี่ยนม ทำไงหว่า


อ่า เห็นปุ่มข้างล่างมะคับ ทางขวาล่างสุด แต่ละโพสอะ ปุ่ม Reply กดแล้วจะขึ้นแบบนี้อะคับ
Spoiler

ถึงผมไม่หล่อแบบ
โดม แต่ถ้าผมจู่โจม คุณจะลืม โดม ทันที

Spoiler

#51 Guest_CM-เย้ยฟ้า_*

Guest_CM-เย้ยฟ้า_*
 • Guests

Posted 05 February 2012 - 02:17

จงจำไว้ ???

จง "ซื่อสัตย์" กับ คนที่ "เรารัก"

จง "นั่งตัก" กับ คนที่ "เราหลง"

จง "ให้ท่า" กับ คนที่ "ฐานะมั่นคง"

และ จง "หยิ่งทระนง" กับ คนที่ "เล่นตัว"

รู้สึกบทกลอนบทนี้ตอนขึ้นดูน่าเชื่อถืออย่างมาก แต่ทำไมพอท่อน 2 ลงไปเริ่มไม่ค่อยน่าเชื่อถือซะแล้วเนี่ย <_<

#52 Guest_CM-เย้ยฟ้า_*

Guest_CM-เย้ยฟ้า_*
 • Guests

Posted 05 February 2012 - 02:22

พี่ๆ ทั้งหลาย ท่าก๊อบของเค้ามาละให้เปน กรอบสี่เหลี่ยนม ทำไงหว่า

ให้เรากดที่ปุ่มคำว่า Reply ด้านล่างข้อความที่เราต้องการ coppy เลยครับผม

Posted Image
ปุ่มดังกล่าวมีหน้าตามตามรูปเลยครับผม ^^

#53 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 05 February 2012 - 08:27

รู้สึกบทกลอนบทนี้ตอนขึ้นดูน่าเชื่อถืออย่างมาก แต่ทำไมพอท่อน 2 ลงไปเริ่มไม่ค่อยน่าเชื่อถือซะแล้วเนี่ย <_<ทักทายค่ะ CM-เย้ยฟ้า

#54 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 05 February 2012 - 08:32

ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ลา


#55 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 05 February 2012 - 08:36

นิสัยของ “ผู้หญิง” !!

ขี้งอนเป็นที่หนึ่ง…
บึ้งตึงเป็นเลิศ…
บรรเจิดเรื่องทะเลาะ…
ออเซาะตอน…ช๊อปปิ้ง…
ผีสิงตอนหญิงผ่าน…
บงการได้ทุกเรื่อง.. .
ปราดเปรื่องเรื่องจับผิด.. .
หงุดหงิดเป็นนิสัย.. .
ไม่ได้ดั่งใจใช้น้ำตา…
ผิดเวลาเธอจะบ่น. ..
ชอบขุดค้นเรื่องแฟนเก่า…
มีสายเข้าตาเขม่น…
เช็คทุกเม้นท์ของเฟสบุ๊ค…
บุกรุกเรื่องส่วนตัว…
ถ้าเกิดความลับรั่ว~ เตรียมตัวตายยย!!


#56 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 05 February 2012 - 08:37

ถ้าวันนึง "คุณได้ ♥ รักใครสักคน"
คุณจะพบ "เหตุผล > ว่าคุณ "ทนเพราะอะไร" ..♥+♥


#57 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 05 February 2012 - 08:38

‎'วาเลนไทน์' ปีนี้ ... 'คนโสด' คงไม่สมหวัง

เพราะ ดันตรงกับ 'วันอังคาร' >> คาร... 'คาน' .. รู้จักมั้ย ?? คาน..น่ะ.. ><"


#58 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 05 February 2012 - 08:41

ยืมเงินพ่อ 500 บาท
ยืมเงินแม่ 500 บาท
ซื้อกระเป๋า 970 บาท เหลือ 30 บาท

คืนพ่อ 10 บาท คืนแม่ 10 บาท เก็บไว้เอง 10 บาท
ตกลงเป็นหนี้พ่อ 490 บาท หนี้แม่ 490 บาท

รวมเปนหนี้ 490 + 490 = 980 แล้วที่ฉันอีก 10 บาท =990 บาท

แล้วเงิน "หายไปไหน 10 บาท" !!?


#59 ๑หลิวเชียหลิง๑

๑หลิวเชียหลิง๑

  เซียนบอร์ด LV3

 • Members
 • 834 posts

Posted 05 February 2012 - 08:43

คนหนึ่ง "ตอแหล" ได้โล่....
อีกคนก็ โง่ได้ใจ !!!
คนหนึ่ง "ตอแหล" อย่างจัญไร
อีกคนก็โง่เป็นควาย "ไม่เคยจำ" !!*_*!!


#60 มะขาม

มะขาม

  เซียนบอร์ด LV2

 • Members
 • 638 posts

Posted 05 February 2012 - 10:16

ยืมเงินพ่อ 500 บาท
ยืมเงินแม่ 500 บาท
ซื้อกระเป๋า 970 บาท เหลือ 30 บาท

คืนพ่อ 10 บาท คืนแม่ 10 บาท เก็บไว้เอง 10 บาท
ตกลงเป็นหนี้พ่อ 490 บาท หนี้แม่ 490 บาท

รวมเปนหนี้ 490 + 490 = 980 แล้วที่ฉันอีก 10 บาท =990 บาท

แล้วเงิน "หายไปไหน 10 บาท" !!?ไม่ได้หายไปไหนมั้ง ค่ากระเป๋า 970 ใช่ป่าว เอาเงินพ่อ-แม่มา กะหาร2 = 485 บาท เหลือที่ตัวอีก 30 เอากลับมาคืนพ่อ 10 พ่อกะมีจาก 485+10 = 495 คืนแม่อีก10 แม่กะมี 485+10= 495 รวมยอดที่อยู่กะพ่อแม่ ก็เป็น 990 บาท เหลือที่ตัวอีก 10 กะครบ 1000 พอดีเลย*-----*
Posted Image